7 QC Tools

7 QC TOOLS – 7 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG


1.GIỚI THIỆU

Napoleon đã từng nói: “Một hình vẽ sẽ có giá trị hơn một nghìn lời nói” điều này có nghĩa là trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh, việc xử lý các số liệu cũng như các quy trình bằng những hình ảnh minh họa cụ thể sẽ nhận biết được xu thế của qúa trình, dễ dàng nắm bắt hơn, trọn vẹn hơn, nhờ đó có được những phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất.

Có thể khẳng định rằng, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sẽ không có kết quả nếu không áp dụng các công cụ thống kê. Và việc áp dụng công cụ nào là phù hợp và mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động của chính doanh nghiệp?

Từ những nỗ lực của các chuyên gia lâu năm trong ngành tư vấn hỗ trợ việc áp dụng hệ thống quản lý cho doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy rằng: chỉ cần áp dụng 7 công cụ thống kê sau cũng có thể giải quyết được hầu hết những vấn đề quản lý chất lượng thường gặp trong hoạt động sản xuất cũng như dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp.


2.MỤC TIÊU

  • Sản phẩm đạt CHẤT LƯỢNGcao và ổn định với chi phí thấp
  • Giúp doanh nghiệp kiểm soát được số lượng sản phẩm khuyết tật từ đó xác định nguyên nhân và khắc phục.
  • Kiểm soát được sự biến động của CHẤT LƯỢNGsản phẩm
  • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp

3.ĐỐI TƯỢNG

  • Trưởng phòng; Quản đốc; Giám sát; Chuyền trưởng; …
  • Nhân sự Bộ phận QLCL; QUẢN LÝ SẢN XUẤT
  • Nhân sự tham gia hoạt động cải tiến CHẤT LƯỢNGtại nhà máy