Chi phí du học và việc làm thêm

CHI PHÍ DU HỌC HÀNG THÁNGTHU NHẬP LÀM THÊM HÀNG THÁNG


LƯU Ý

  • 1. Thực tế thu nhập từ làm thêm chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt, học phí thường được gia đình hỗ trợ. Nếu sinh viên tự lo học phí và phí sinh hoạt áp lực sẽ rất lớn, thiếu thời gian học tập, nghỉ ngơi hợp lý dẫn đến du học không hiệu quả thậm chí “gãy gánh” giữa chừng.
  • 2. Sinh viên làm thêm quá 28 giờ / tuần có thể bị trả về nước.