Đối tác

VJQC Partner Panasonic Soken


PANASONIC SOKEN

CÔNG TY ĐÀO TẠO THUỘC TẬP ĐOÀN PANASONIC

[http://Panasonic.co.jp/es/pesbct]

Được thành lập bởi tập đoàn Panasonic, chuyên về đào tạo và tư vấn dựa kinh nghiệm 100 năm của tập đoàn:

1. Chiến lược Quản lý.

2. Phát triển sản phẩm.

3. Quản lý sản xuất và QC.

4. Kỹ năng kinh doanh.

Panasonic và VJQC khai triển các khoá đào tạo và tư vấn cho doanh nghiệp Việt Nam tại Việt Nam hoặc tại Nhật Bản. Với đội ngũ hơn 160 chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản, chúng tôi tự tin sẽ đáp ứng được tất cả các vấn đề mà khách hàng yêu cầu.


BUREAU VERITAS VIETNAM

Đối tác đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý ISO của VJQC.

Bureau Veritas Việt Nam cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật một cách đa dạng bao gồm kiểm định, kiểm tra, đánh giá, đăng kiểm, chứng nhận; cùng hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, cung cấp nhân sự trong lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn, sức khỏe, môi trường (QHSE) và trách nhiệm xã hội.