Đường lối hoạt động

TRIẾT LÝ CHẤT LƯỢNGChất lượng con người chính là chất lượng doanh nghiệp và sản phẩm, phát triển con người trước khi phát triển sản phẩm và quốc gia.

Quality Manpower ~ Quality Nation


TẦM NHÌN CHẤT LƯỢNG: Việt Nam trở thành quốc gia chất lượng. Chất lượng Việt Nam [con người, sản phẩm, dịch vụ] chinh phục người Việt Nam và thế giới.


SỨ MỆNH CHẤT LƯỢNG: Nâng tầm chất lượng Việt Nam thông qua nâng tầm doanh nghiệp bằng các giải pháp đào tạo, tư vấn và phát triển việc làm chất lượng cho ứng viên.


CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Văn minh: Hoạt động giáo dục và nhân sự cần tính nhân bản và văn minh trong mọi ứng xử.
  • Khách hàng là số 1: Tập trung và lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động kinh doanh.
  • Chất lượng: Thước đo kết quả công việc, chất lượng còn được hiểu là sự hiệu quả và tập trung vào kết quả cuối cùng của công việc.
  • Biết tư duy: Biết cách tư duy trong công việc là yếu tố quan trọng nhất khi làm việc.
  • Cải tiến liên tục: Liên tục cải tiến, đổi mới nghiệp vụ để hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho khách hàng và đối tác.
  • Chân thành: Nguyên tắc xử lý khi gặp khó khăn, bất cập, bất đồng, luôn lấy sự chân thành, thẳng thắng, minh bạch làm gốc.
  • Lâu dài: Sự gắn kết giữa công ty, nhân viên và khách hàng luôn lấy tầm nhìn dài hạn, sự ổn định và bền vững làm nguyên tắc.

vjqc quality, vjqc training, vjqc iso