Genba Leader

GENBA LEADER: KỸ NĂNG QLSX TẠI HIỆN TRƯỜNG


GIỚI THIỆU

  • Quản lý sản xuất gần như diễn ra tại hiện trường, để có thể quản lý tốt hiện trường sản xuất cần có kinh nghiệm thực tiễn hơn là kiến thức, lý thuyết suông.
  • Trong các trường phái quản lý sản xuất, Nhật Bản lừng danh với trường phái quản lý tại hiện trường, trực quan, chi tiết, cụ thể, đi vào từng công đoạn, công việc chi tiết vì thế sản phẩm luôn hoàn hảo, ít lỗi và lãng phí.

MỤC TIÊU

  • Cung cấp kiến thức, mô hình quản lý và thực tiễn trong quản lý sản xuất kiểu Nhật.
  • Giúp học viên hiểu nhanh, thấu rõ từng chi tiết trong triển khai công tác quản lý tại hiện trường.

ĐỐI TƯỢNG

  • Giám đốc, Quản lý nhà máy.
  • Tổ trưởng, quản đôc phân xưởng sản xuất.