Nhật ngữ Phúc Ông

GIỚI THIỆU

Nhật ngữ Phúc Ông được sáng lập theo tên của nhà tư tưởng vĩ đại Nhật Bản: Ông Fukuzawa Jukichi, ông được xem là nhà khai sáng nước Nhật Bản hiện đại với tinh thần kiến nghiệp kiến quốc nổi tiếng. Tư tưởng của ông bao trùm các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội.

Nhật ngữ Phúc Ông hoạt động không đơn thuần là trung tâm Nhật ngữ mà mong muốn thông qua giảng dạy Nhật ngữ truyền bá tư tưởng, tinh thần của Fukuzawa Jukichi giúp truyền cảm hứng kiến nghiệp phụng sự quốc gia cho học viên, thanh niên Việt Nam. 


MÔ HÌNH ĐÀO TẠO 

Nhật ngữ + Nhận thức + Kỹ năng + Tác phong.


GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH

Thầy Phạm Đức Dũng

(Nguyên hiệu phó Nhật ngữ Đông Du)


Chương trình giảng dạy

Tiếng Nhật N5: Lớp cấp tốc và lớp phổ thông.

Tiếng Nhật N4: Lớp cấp tốc và lớp phổ thông.

Tiếng Nhật N3: Lớp cấp tốc và lớp phổ thông.

Tiếng Nhật dành cho Xuất khẩu lao động.

Tiếng Nhật đàm thoại