Sedex Certification

SEDEX - TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI & ĐẠO ĐỨC KINH DOANH


1.GIỚI THIỆU

Sedex là một tổ chức phi lợi nhuận với những nỗ lực để thực hành đạo đức và trách nhiệm kinh doanh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Là một hiệp hội hợp tác lớn nhất cho việc chia sẻ các thông tin về thực hành đạo đức và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng, Sedex là một giải pháp quản lý chuỗi cung ứng sáng tạo và hiệu quả, giúp bạn giảm thiểu rủi ro, bảo vệ danh tiếng cho công ty của bạn và cải thiện hoạt động của chuỗi cung ứng.

Sedex không phải là một cơ quan thiết lập tiêu chuẩn hoặc chứng nhận. Thay vào đó vai trò của Sedex là để cho phép bạn chia sẻ thông tin một cách hiệu quả và quản lý chuỗi cung ứng với mục đích thúc đẩy sự cải tiến liên tục.


2. MỤC TIÊU

Nhằm giảm bớt gánh nặng cho các nhà cung cấp phải đối mặt với nhiều cuộc kiểm toán, các câu hỏi và chứng chỉ chứng nhận.

Nỗ lực cải tiến trong việc thực hiện đạo đức trong các chuỗi cung ứng toàn cầu


3. ĐỐI TƯỢNG

Giám đốc nhà máy, quản đốc nhà máy, Trưởng/ phó phòng sản xuất, kỹ thuật, Tổ trưởng, Cá nhân quan tâm…